www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Wie is wie in schadeland na een ongeval?

Of het nu gaat om een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, een medische misser of een huis- tuin en keukenongeval, u komt bijna altijd dezelfde partijen tegen in het schaderegelingstraject. Het is dan ook goed om hier even bij stil te staan zodat u begrijpt wie de partijen zijn en wat hun functie is. Na een ongeval welke (deels) veroorzaakt is door een ander zult u achter uw schade aan moeten. Het is dan van belang om niet alleen te kijken hoe die andere partij verzekerd is, maar ook hoe u zelf verzekerd bent. Het gebeurt vaak dat bij een ongeval meerdere partijen betrokken zijn. 

De aansprakelijkheidsverzekeraar

Na een ongeval dient u of uw expert, afhankelijk van het type ongeval, de wederpartij aansprakelijk te stellen en in contact zien te komen met diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit kan een autoverzekeraar zijn, maar ook een WA-verzekeraar bij een bedrijfsongeval of huis- tuin- en keukenongeval.

De verzekeraar zal contact met u of uw expert opnemen. Van belang is dat u weet wat de polisdekking is. Soms hebben polissen beperkte dekking. Bijv. tot aan een bepaald bedrag en/of zijn er schadeposten die niet worden gedekt zoals bijv. het smartengeld of de kosten van rechtsbijstand.

De schade-expert van de verzekeraar

De verzekeraar zal na uw melding een schade-expert aanstellen. Voor de casco schade van een voertuig is dit meestal aan autoexpert die de autoschade zal taxeren. Deze rapporteert terug aan de verzekeraar die vervolgens afhankelijk van de situatie, de schade betaalt.

Heeft u letselschade dan krijgt u meestal eerst contact met de binnendienst van de verzekeraar. Dit kan ook een letselschade expert zijn of een assistente. Afhankelijk van de ernst van het letsel wordt tot inschakeling van een buitendienst schaderegelaar besloten. Deze bezoekt u dan thuis en neemt uw zaak geheel door. Valt het allemaal nog wel mee of heeft een huisbezoek geen toegevoegde waarde, dan start de binnendient de zaak op papier op en informeert van tijd tot tijd bij u hoe het met het genezingsproces gaat.

De sommenverzekeraar

Mogelijk heeft u een gezinsongevallenverzekering gesloten of zit er op de auto een ongeval inzittenden verzekering. Veel werkgevers hebben hun werknemers verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. Vraagt u hiernaar omdat u er (bij blijvende invaliditeit) aanspraak op kunt maken. De verzekeraar mag het geld, welke u hiervan ontvangt, in de regel niet verrekenen en met name niet als u er zelf premie voor heeft betaald. De sommenverzekeraar moet zo spoedig mogelijk na het ongeval verwittigd worden. Pas als er een medische eindtoestand is, is het verstandig uw zaak af te wikkelen.

De SVI-verzekeraar

Het kan zo zijn dat u een schadeverzekering inzittenden had. Een opzittenden verzekering kan ook bij motoren. U bent dan (meestal) verzekerd voor alle schadeposten. Dus van smartengeld tot verlies aan arbeidsvermogen. Kijk hiervoor wel naar de polisvoorwaarden omdat er nogal eens uitsluitingen zijn. Met deze verzekering bent u gedekt bij eenzijdige ongevallen. Stel, u rijdt tegen een boom of slipt in de sneeuw met uw auto en loopt hierbij letsel op. Het is vaak een goedkope verzekering, die ik u zeker kan aanbevelen en met name als u zich veel op de weg bevindt. De laatste jaren zijn er ook leasemaatschappijen die deze standaard in hun dekking opnemen en groeit het aantal werkgevers die hun werknemers op deze wijze extra bescherming bieden.  

De rechtsbijstandsverzekeraar

U bent mogelijk zelf of via uw werkgever (de bond) verzekerd voor rechtsbijstand. Dit betekent dat u bij uw verhaalsactie richting de verzekeraar, de steun kunt inroepen van juristen/adviseurs hetzij, indien nodig, advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Bekende kantoren zijn bijv. de DAS rechtsbijstand en de Abvakabo.  U moet erop letten waaruit uw dekking bestaat. Waarvoor bent u verzekerd en tegen welk bedrag? Soms is de dekking bijv. maar
€ 5000,- per gebeurtenis en als u dan moet procederen en de geldpot blijkt op te zijn, dan moet u de procedure zelf betalen.  De kwaliteit van een rechtsbijstandsverzekeraar is prima voor de huis- tuin- en keukenzaken maar niet voor gespecialiseerd werk. Er werken vaak een paar oudgedienden die vele jonge juristen en behandelaars aansturen. 

De letselschade expert

Het staat u vrij een onafhankelijke letselschade expert te zoeken die probeert uw schade in beeld te krijgen. De nota van de expert wordt onder art 6:96 BW vergoed door de verzekeraar.   

Het slachtoffer en zijn gezin

Het slachtoffer ervaart na het ongeval enerzijds pijn welke lichamelijk tot uiting komt. Aan de andere kant geeft een ongeluk vaak psychische gevolgen. De aantasting van lichaam en/of geest kunnen diepe sporen trekken net als het (langdurige) schaderegelingstraject. Heeft u orthopedisch letsel dan heeft u meestal aan de verzekeraar geen al te moeilijke partij. Anders wordt het als u een zware whiplash heeft en u gedurende langere tijd uw klachten en beperkingen moet gaan bewijzen. Niet alleen naar uw gezin en familie maar met name naar de verzekeraar, welke u soms niet serieus neemt en het hele whiplashsyndroom betwist. Vaak is de werkgever ook niet blij met de situatie waardoor er nog meer druk op het slachtoffer komt te liggen.

De deskundigen

Tijdens een schadeproces worden geregeld deskundigen ingeschakeld om zich uit te laten over een bepaald aspect van de schade. U kunt hierbij denken aan:

  • Een autoschade expert.
  • Een reïntegratie expert. Deze kan van het UWV zijn of wordt bijvoorbeeld na overleg tussen de verzekeraar en uw expert ingeschakeld met als doel u te helpen bij de terugkeer naar arbeid. Deze persoon is bijna altijd een arbeidsdeskundige. Info arbeidsdeskundige
  • Een financieel expert,  bijvoorbeeld een actuaris welke uw schade kan berekenen. De reden om zo’n zwaargewicht in te schakelen heeft te maken met de omvang van grote schadeposten. Het gaat dan meestal om het verlies aan inkomen doordat iemand zijn eigen werk of bedrijf niet meer kan uitoefenen.
  • Een medisch expert, bijvoorbeeld een neuroloog, een neuropsycholoog of een orthopeed die zich uitlaat over de medische toestand van de onderzochte. Wat zijn de beperkingen van het slachtoffer?  In hoeverre is iemand blijvend invalide geworden en wat betekent dit voor werk en privé?
  • Een verzekeringsgeneeskundige. Deze kan van het UWV zijn of is bijv. ingeschakeld door uw expert (mogelijk) in overleg met de verzekeraar. De verzekeringsarts onderzoekt u of stelt aan de hand van de deskundigenrapporten een Functionele Mogelijkheden Lijst (een FML) op. Dit is een lijst waarop aangegeven wordt wat uw beperkingen zijn. Aan de hand hiervan kan de arbeidsdeskundige uw uitval in de praktijk vaststellen welke de leidraad is voor de schadevaststelling. U treft een voorbeeld FML op deze site aan.

De snelheid van een letselschadezaak

Helaas is het zo dat een letselschadetraject lang duurt. Er dient duidelijkheid te komen over de aansprakelijkheid, de medische causaliteit en vervolgens moeten de lange termijn klachten en beperkingen in kaart worden gebracht en helaas gaat dit niet snel. Hierna moet er duidelijkheid komen over de schade en ondertussen zit het slachtoffer al die tijd maar te wachten. Kijken we op het internet dan zien we ook dat dit de meest gehoorde klacht is. Een gebrek aan communicatie en snelheid. De ene keer is het de advocaat die zit te slapen en niet tijdig en adequaat uw zaak behandelt en de andere keer is het de verzekeraar die niets van zich laat houden. De voortdurende onzekerheid zorgt ervoor dat het slachtoffer vaak als gevolg van deze onzekerheid buiten zijn klachten en beperkingen door het ongeval ook psychische klachten krijgt. Hij of zij wordt boos en onzeker/angstig over de toekomst. Als dit te lang duurt, dan spreken we van secundaire victimisatie.

Veelgehoorde vragen zijn:

Ik hoor niets van mijn advocaat, hoe nu verder? 

Mijn advocaat belt niet terug, de secretaresse houdt mij af, wat moet ik doen? 

Ik krijg geen uitleg. 

Ik krijg geen voorschot. Waarom niet?

Hoe zit het met mijn eigen schuld percentage? Waarom moet ik dit accepteren?

De verzekeraar reageert maar niet, wat moet er nu gebeuren?  

De verzekeraar stelt dat ik mij aanstel en maar weer aan het werk moet gaan, wat moet ik hiermee?  

Hoe moet het nu verder met mijn verbouwing?

Ik verdiende zwart geld, hoe zit dit en kan ik dit ook claimen?


Tot dusver een overzicht van de partijen in schadeland. Stuur ons gerust uw suggesties of correcties.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben, aarzel dan niet en bel ons geheel vrijblijvend op tel: 030-8901346 of contact