www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Letselschadeslachtoffer staat nog steeds niet centraal

bron: deombudsman.nl

07/03/2011 Stichting De Ombudsman: gedragscode verankeren in wet
80% van de slachtoffers met blijvend letsel is meer dan 3 jaar bezig om zijn schade vergoed te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting De Ombudsman. Slachtoffers van een ongeval kunnen een lange en slopende strijd om vergoeding van hun letselschade tegemoet zien. Zij worden vermalen in medische discussies over hun letsel en getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding.


Deze uitkomsten zijn schokkend te noemen, omdat in 2006 de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is ingevoerd. Met deze gedragscode zouden wantoestanden in de letselschadepraktijk tot het verleden moeten behoren. Uit onderzoek van Stichting De Ombudsman blijkt echter dat de gedragscode niet wordt nageleefd.
 
Stichting De Ombudsman baseert zich op de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek onder 739 letselschadeslachtoffers. 75% van hen geeft aan dat zij nog nooit van de gedragscode hebben gehoord. De Ombudsman vindt dat verzekeraars én belangenbehartigers in alle gevallen het letselschadeslachtoffer moeten informeren over het bestaan van de code. Op die manier kunnen slachtoffers zelf aandringen op naleving.
 
De door De Ombudsman onderzochte zaken betreffen voornamelijk verkeers- en bedrijfsongevallen. In 88% van de gevallen was het opgelopen letsel blijvend van aard (bij 11% was dit nog onzeker). Deze slachtoffers hebben naast een zware revalidatie vaak te maken met arbeidsongeschiktheid en inkomstenderving (84%). Door de jarenlange strijd om een redelijke schadevergoeding worden zij voor de tweede keer slachtoffer. De GBL moest aan deze situatie een einde maken. De praktijk wijst nu uit dat de GBL te vrijblijvend is. De Ombudsman pleit er daarom voor de gedragscode een wettelijke basis te geven. Daarnaast vindt De Ombudsman dat letselschadezaken na 2½ jaar aan een onafhankelijke bemiddelaar moeten worden voorgelegd. Van essentieel belang hierbij is dat deze onafhankelijke partij voor zowel het slachtoffer, de verzekeraar als de belangenbehartiger aanvaardbaar is. 
 
Deze en andere aanbevelingen staan in het rapport “De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?”, dat vandaag in Nieuwspoort wordt gepresenteerd. Het is niet de eerste keer dat De Ombudsman de alarmbel luidt. Al in 2003 bracht De Ombudsman een onderzoeksrapport uit, waaruit bleek dat het slachtoffer zich al te vaak verloren weet in zijn eigen letselschadezaak. Naar aanleiding van dit rapport heeft de letselschadebranche de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld.  Deze gedragscode schrijft voor hoe een letselschadezaak op een voor het slachtoffer heldere en eerlijke manier wordt geregeld. Alle verzekeraars hebben hun handtekening onder deze code gezet. De advocatuur heeft echter afstand genomen van de code.
 
In 2008 publiceerde De Ombudsman een rapport over misstanden in de afhandeling van medische fouten, getiteld “Over leven in de medische letselschadepraktijk”. Dit onderzoeksrapport  heeft geleid tot een speciale gedragscode voor medische letselschade, genaamd Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Deze code is in 2010 tot stand gekomen.
 
Download het onderzoeksrapport: De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?