www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen in de media over de afdeling Bariatrie van het Scheper Ziekenhuis te Emmen. In deze mediaberichten is sprake geweest van complicaties na afloop van maagverkleiningen. De Onderzoeksraad heeft zich niet alleen gericht op het medisch-inhoudelijke proces, maar gaat ook in op de wijze waarop risico’s voor de veiligheid van de patiënt bewaakt en beheerst werden door bestuur en management, en welke rol beroepsgroep en toezicht daarbij speelden.

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Voor het rapport zie:  http://www.onderzoeksraad.nl/docs/rapporten/Rapport_Maagverkleiningen_webversie_def.pdf
En voor de aanbevelingen zie: http://www.onderzoeksraad.nl/docs/aanbevelingen/Aanbevelingen_def_13102011.pdf