www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Victory bereikt schikking met Aegon in Budget B polis zaak

De reportage over Aegon start vanaf 18:03 in het bovenstaande filmpje.  

Aegon gaat in principe alle zaken met terugwerkende kracht regelen.

Uw oprente dient dus conform de rente voor particulieren geregeld te worden. Lukt dit niet dan is het verstandig om onze hulp in te roepen.

Wat voor product is het Aegon Budget B Fonds?

Bij het budget B Fonds kon er gespaard worden door maandelijks geld in te leggen. Het Budget B Fonds is een spaarkasovereenkomst van Aegon Spaarkas en is nu te beschouwen als een bijzondere vorm van een levensverzekering.
 
Waarvoor worden dit soort producten afgesloten?

Dit soort producten sluiten consumenten af ter afdekking van verlies aan inkomen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het is een spaarkasovereenkomst in de vorm van een levensverzekering volgens de laatste folders. Dit terwijl het in 1978 nog diende als een appeltje voor de dorst voor als de kinderen uit huis zouden gaan of als men vroeg op moest houden met werken bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid.

Hoe kwam Victory er achter dat er iets aan de hand was met het product?

Mijn cliënt wist eind 2008 al dat hij een enorme boeterente aan het betalen was voor de € 2.143,- die hij had opgenomen. Veel mensen nemen voortijdig geld op vanwege privéproblemen zoals ziekte, echtscheiding of verlies van hun inkomen. Zij denken dat zij dit geld kunnen beschouwen alsof het op een spaarbank staat. Helaas is niets minder waar want zij kunnen het eenmaal geleende geld niet meer terugstorten en betalen er enorme rentes over tot aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst.

Wat is er dan aan de hand met het product?

  • Particulieren hebben niet door dat het leningsdeel dat zij vervroegd opnemen uit hun gespaarde deel belast zal worden met een in potentie enorme rente.
  • Terugstorting van het geleende gedeelte is niet mogelijk. Men zit er dus aan vast tot en met het einde van het jaar waarin iemand 58 jaar is geworden. Over al die jaren betaalt men het rendement van het behaalde resultaat uit de Budget B spaarpot.
  • Gaat er iemand dood voor zijn 58e jaar, dan vervalt zijn spaardeel en komt dit toe aan de andere deelnemers. Men noemt dit de overlevingswinst.
  • De opbrengt van het Budget B fonds heeft dus onder andere een zichzelf versterkend rendement. Immers hoe meer deelnemers er voor hun 58e jaar overlijden c.q. geld lenen uit hun spaardeel, des te hoger zal het fondsredement zijn. Nuancering hierbij is wel dat 65% van het gehele fondsvermogen in aandelen gestopt wordt echter hoeveel geld er geleend is, is niet bekend.
  • Mensen denken over verkapt spaargeld te beschikken maar dat is het niet. De voorwaarden laten zich niet gemakkelijk lezen en de voorlichting in die tijd was zeer gebrekkig. Ook in de Budgetfonds B wegwijzer van 2009 kan ik niets terugvinden over de oprente die bij een vervroegde opname in rekening zal worden gebracht. Er staat slechts in dat het geleende geld zal worden verrekend met de afkoopwaarde .

Ik heb geen vervroegde opname gedaan

In dat geval zal Aegon u gewoon uitkering doen volgens het opgebouwde kapitaal. U heeft geen baat bij de informatie op deze site.

Mijn zaak is door Aegon al afgewikkeld

Het is zeker verstandig uw gegevens bij ons achter te laten. Wij zullen ons ook hard maken voor cliënten die een minder gunstige regeling c.q. geen regeling van Aegon hebben gekregen.

Hoe zag de situatie van onze cliënt er uit?

Mijn cliënt had per 20 mei 1996 € 2143,- geleend. Uit een overzicht op 1 oktober 2008 bleek dat hij over dit geleende geld een rente moest
betalen van € 5.854,- aldus meer dan het dubbele van wat hij geleend had in 12 jaar. Dit komt neer op meer dan 21% samengestelde rente per jaar. 

Hij was al vanaf 1983 aan het sparen en had in die 25 jaar via het Budgetfond B een bedrag van € 9296,- gespaard terwijl hier dus aan rente een leningsdeel van € 7.997,- tegenover stond.

Zou dit zo zijn doorgegaan, dan had hij zeer waarschijnlijk bij de expiratie van het fonds in 2010 geld moeten bijbetalen omdat hij in die 27 jaar
eenmalig € 2.143,- had geleend.

Wanneer mensen tussentijds geld opnemen worden enorme rentes berekend, hoe werkt dat precies?

Over het geld dat je leent in een bepaald jaar betaal je jaarlijks de rente die door het budgetfonds wordt behaald. Stel het rendement in 2005 was 19,43%, dan betaalt de lener 19,5% aan rente over het eerder geleende geld dus in dat jaar. Het jaar erop kan dit minder of meer zijn afhankelijk van het rendement van het fonds. De minimale rente die in ieder geval betaald moet worden is 4%.
 
Zijn klanten goed geadviseerd over deze constructie?

Mijn cliënt heeft geen enkele voorlichting gekregen over de werking van het product. De folders uit de tijd geven ook een heel ander beeld. Zo zou de inleg belastingvrij zijn en was het product origineel bedoeld als appeltje voor de dorst. Ze noemden het een gezinsbescherming voor het wegvallen van inkomsten uit arbeid. Diegene die geen geld hebben opgenomen zitten volgens mij goed. Het gaat hier dus puur om de mensen die vroegtijdig een onttrekking hebben gedaan aan de grote budget B spaarpot.

Is uw cliënt tegemoet gekomen door Aegon?

Ja, Aegon heeft zich in deze zaak keurig opgesteld. Met Aegon ben ik van mening dat deelnemers over het leningsdeel rente moeten betalen. Immers zou dit niet gebeuren, dan is dit zeer onredelijk tegenover de andere participanten. De deelnemer ontvangt immers wel rendement over zijn gehele primaire inleg. Alleen mag een rente van meer dan 21% per jaar toch wel beschouwd worden als een woekerrente en is dit maatschappelijk niet betamelijk. Men had deze rente gewoon moeten fixeren op bijvoorbeeld het wettelijk maximum voor particulieren in dat betreffende leenjaar (conform art. 6:119 BW).  

Wat was de reactie van Aegon toen u contact met ze opnam?

Ik ben uiterst correct behandeld door Aegon. Na een relatief korte discussie gaf de betreffende mevrouw aan dat zij overleg zou plegen met de juridische afdeling. Mogelijk mede omdat ik had aangegeven dat mijn advocaten hier graag een proefprocedure over zouden willen starten. Men heeft nadien mijn rekenmodel gevolgd en in plaats van bijbetalen houdt mijn cliënt nu € 6.000,- over van zijn ingelegde gelden. Nogmaals Aegon heeft zich hier uiterst sportief en coöperatief opgesteld en ik verwacht dan ook dat zij deze houding zullen doortrekken naar alle overige leners die een vergelijkbaar probleem hebben.

Wat moeten mensen die dit product hebben, doen om aan te geven dat ze het niet eens zijn met de zogenaamde 'oprente'?

Het is verstandig om Aegon aansprakelijk te stellen voor wanprestatie c.q. je te beroepen op dwaling en de verjaring te stuiten. De overeenkomst was voor veel van de deelnemers niet duidelijk en zoals altijd leest een particulier niet alle kleine lettertjes. Hij gaat af op de voorlichting die hij krijgt van zijn assurantietussenpersoon. De originele polis is bij velen niet meer in het bezit en deze laat zich niet gemakkelijk lezen. Je zou dus mogen stellen dat partijen elkaar bij het aangaan van de overeenkomst niet goed hebben begrepen. De deelnemers wilden wel sparen en rendement halen maar geen onredelijke woekerrente betalen op een in verhouding vaak klein leningsdeel dat ze ook nog eens niet tussentijds terug konden storten.

Een voorbeeldbrief staat op de site van Tros Radar maar ook hier op onze eigen site. Klik hier voor de brief.

Ik denk dat het beleggingsproduct van Aegon niet slecht is alleen had Aegon de hand in eigen boezem moeten steken en de zogenaamde fouten uit het verleden moeten herstellen. Zij wisten dat dit geen schoon product was en om dan in de praktijk alleen die mensen tegemoet te komen die protesteren, is natuurlijk voor een maatschappelijk opererende verzekeraar niet netjes om het maar zachtjes uit te drukken. Ik denk echter dat bij Aegon wel degelijk de intentie bestaat om dit probleem op te lossen en ik kan slechts bevestigen dat zij dit bij mijn cliënt keurig netjes hebben gedaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan rest slechts de gang naar de rechter voor één of meerdere proefprocessen hetgeen mij niet in het voordeel van zowel Aegon als de deelnemers lijkt.