"Schadeposten: jouw zekerheid, onze expertise!"

Explore More

"Schadeposten: Jouw recht, onze zorg!"

Explore More

De verschillende schadeposten

Materiële schade

Dit omvat schade aan voertuigen, apparatuur, gereedschap of andere eigendommen die zijn beschadigd tijdens het ongeval.

Materiële schade

Denk hier bijvoorbeeld aan: een kappote jas, broek, telefoon, helm etc.

Huishoudelijke hulp

Als je door het letsel niet in staat bent om huishoudelijke taken uit te voeren, kun je kosten hebben voor het inhuren van huishoudelijke hulp.

Huishoudelijke hulp

Voorbeelden zijn: schoonmaak van het huis, wassen en strijken, boodschappen doen en koken. 

Medische kosten

Dit zijn de kosten die verband houden met medische behandeling na het ongeval. 

Medische kosten

Voorbeelden: ziekenhuisrekeningen, medicatiekosten, revalidatiekosten en kosten voor medische apparatuur.

Inkomensverlies

Als je door het ongeval niet in staat bent om te werken, kun je inkomensverlies ervaren. 

Inkomensverlies

Dit omvat het verlies van loon of inkomen tijdens de periode van herstel of als je blijvend letsel hebt opgelopen waardoor je niet meer kunt werken.

Smartengeld

Dit is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, leed, psychologisch trauma, verlies van levensvreugde of andere niet-financiële schade die het gevolg is van het ongeval.

Smartengeld

Hoe verhalen wij deze schade?

Wij helpen u graag

Om de schadeposten terug te krijgen na een ongeval, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

Wist u dat...

Onze diensten voor u kosteloos zijn?

Wij worden namelijk betaald door de verzekeraar en dus nu door u!

Scroll naar boven